GALERIE FAKULTY UMĚNÍ (GAFU)
gafu@osu.cz  

CENTRUM DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ (CDT)
cdt@osu.cz
+420 553 463 301

KOMORNÍ SÁL A DALŠÍ PROSTORY K PRONÁJMU
Michaela Vachalová
michaela.vachalova@osu.cz
+420 739 407 883